domeny internetowe

Poprzez określenie domeny rozumiemy element adresu DNS który wykorzystuje się do nazywania urządzeń w Internecie. Domeny są odpowiedzialne za tworzenie pewnego rodzaju hierarchii. Są one odpowiedzialne za umieszczanie komputerów w poszczególnych katalogach. Mowa tutaj oczywiście o komputerach w sieci. Dzięki domenom i funkcji jaką spełniają poszczególne adresy internetowe są uporządkowane co pozwala na szybkie i sprawne poruszanie się po miliardach stron internetowych. Szybkość wyszukiwania poszczególnych informacji w Internecie nie jest w żaden sposób uzależniona od odległości oraz położenia geograficznego. Trzeba przy tym dodać że przepływ informacji w sieci jest naprawdę bardzo duży. Domeny są tak jakby kompasami w wirtualnym świecie. Dzięki domenom możemy bardzo szybko dotrzeć do tych stron na których są informacje które są z naszego punktu widzenia w danym momencie najważniejsze. To dzięki domenom możemy szybko rozwiązywać wszystkie problemy jakie wynikają z użytkowania komputera. Gdyby nie było domen w Internecie panowałby ogólny bałagan a dotarcie do jakichkolwiek informacji wymagałoby sporego nakładu sił i czasu. Korzystając z domen docieramy szybko do haseł chociażby taki związanych z komputerami jak baza danych czy system operacyjny. W przypadku znaków jakie mogą występować w domenach są litery cyfry oraz szereg innych znaków wykorzystywanych w tekstach. Obecnie istnieją również domeny w których wykorzystuje się znaki diakrytyczne charakterystyczne dla określonych narodowości. Każda domena charakteryzuje się tym że wewnątrz jej można utworzyć tak zwane subdomeny. Właśnie ta cecha pozwala nam mówić o hierarchizacji domen. Jeżeli chodzi o poszczególne nazwy domen a także komputerów to składają się one z określonej ilości nazw. Ilość tych nazw jest limitowana i nie może przekroczyć pewnej dopuszczalnej granicy. Ostatnia nazwa domeny jest określeniem domeny najwyższego poziomu. Definicja domeny najwyższego poziomu jest dość prosta i przedstawia się następująco. Domeną najwyższego poziomu nazywamy taką domenę ponad którą nie znajduje się już żadna inna domena. Każda domena z jaką mamy do czynienia w Internecie składa się z pewnej ilości nazw. Poszczególne nazwy w domenie oddzielone są od siebie kropkami. I jak już wspomnieliśmy ostatnia nazw jest domeną najwyższego poziomu. W przypadku domen najwyższego poziomu możemy wyróżnić dwa ich rodzaje. Rodzajami tymi są: - domeny krajowe - domeny funkcjonalne Domen najwyższego poziomu używa się w protokołach DNS. Protokół DNS zmienia nazwę komputera na jego adres IP. Istnieją również domeny drugiego poziomu. Domenami drugiego poziomu nazywamy te domeny które znajdują się w hierarchii poniżej domeny najwyższego poziomu. Domeny drugiego poziomu to inaczej subdomeny domeny najwyższego poziomu. Domeny drugiego poziomu są najczęściej rejestrowane przez krajowych rejestratorów domen najwyższego poziomu. Każda z domen powinna mieć co najmniej dwa serwery które ją obsługują. Jeżeli nastąpiłaby awaria jednego z serwerów wtedy ten drugi powinien przejąć jego funkcje. Każda z domen posiada jeden główny serwer a wszystkie pozostałe serwery czerpią dane właśnie z tego głównego serwera.

dns

DNS jest to skrót od angielskiej nazwy Domain Name System co w języku polskim można przetłumaczyć jako system nazw domenowych. Poprzez DNS moż... [więcej]

baza danych

Bazą danych nazywamy ściśle określony sposób zapisu danych w strukturach które są zależne od modelu danych. Najogólniej rzecz ujmując baza... [więcej]

system operacyjny

Poprzez określenie system operacyjny rozumiemy oprogramowanie które zarządza sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy odpowiednie warunki d... [więcej]

adres ip

Adresem IP nazywamy liczbę która jest nadawana interfejsowi sieciowemu całej grupie interfejsów sieciowych lub też całej sieci komputerowej któ... [więcej]